Çiftlik

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği öncülüğünde organize edilen “Arı Çalıştayı (Vet-Arı2)” 23-24 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da başarıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştay; teorik ve uygulamalı eğitimi içeren iki günlük bir program olacak şekilde planlanmıştır. Çalıştay’ın Teorik kısmı öğrencilere ve akademik personele açık olarak gerçekleştirilmiş; Uygulama kısmına ise Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde eğitimine devam eden öğrenciler ile Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği üyeleri tarafından yaklaşık 30 kişilik bir katılım sağlanmıştır.
Çalıştay; Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Ender YARSAN’ın “Hoşgeldiniz” konuşmasıyla başlamıştır. Prof.Dr. Ender YARSAN konuşmasında kısaca Çalıştay’ın hazırlık süreci, önemi, kapsamı ve programı konusunda bilgi vermiş; emeği geçenlere ve Sponsor olarak katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etmiştir.
Çalıştay’ın teorik kısmı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Satı Baran Konferans Salonu’nda; uygulama kısmı ise Kalecik’te profesyonel anlamda arıcılık yapılan DogalBal İşletmesi’nde gerçekleştirilmiştir. Programın teorik kısmında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mehmet TANYÜKSEL tarafından “Apiterapi” başlıklı bir Sunu yapılmıştır. Bu kapsamda olacak şekilde; Ülkemizde ve Dünya’da Apiterapi ile ilgili uygulamalar, yasal mevzuat anlatılmış; sağaltım amacıyla kullanılan arı ürünleri konusunda da kapsamlı bilgi verilmiştir. Bu uygulamalar yapılırken alerji başta olmak üzere birtakım noktalara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmış ve bilimsel anlamda yapılan çalışmalara atıf yapılarak katılımcılar bilgilendirilmiştir.

Çalıştay’ın ikinci günü ise Ankara ili Kalecik ilçesinde profesyonel anlamda arıcılık yapılan DogalBal İşletmesi ziyaret edilmiştir. Burada da işletme sahipleri Sayın Nezaket OSAN ve Tahsin OSAN tarafından arıcılık hakkında genel bilgi verilmiş; arıcılık yapılan alanda ise katılımcılara detaylı bir şekilde uygulamalı eğitim sunulmuştur.

Gerçekleştirilen bu Çalıştay kapsamında Arı ürünlerinin tedavide kullanım boyutu “Apiterapi” ile ilgili teorik bilgiler detaylı bir şekilde sunulmuştur. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya dönük olarak, bölgemizde profesyonel anlamda arıcılık yapan bir işletmede arıcılığın uygulanmasına yönelik detaylı bir bilgilendirmenin yapılmış olması oldukça önemlidir.

Bu alanda çalışmayı düşünen öğrencilerimize son derece faydalı olacağına inandığımız bu Çalıştay’ın düzenlenmesinde emeği geçenlere, Çalıştay’a bilimsel anlamda katkı sağlayan bilim insanlarına ve maddi anlamda destek veren Kurum ve Kuruluşlara bu vesileyle içtenlikle teşekkür ediyoruz.
Prof.Dr. Ender YARSAN
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı

www.ciftlikdergisi.com.tr