Bülten

Arı çalıştayı ,Ankara Üniversitesi'nin yayın organı olan , Bülten'in, kasım 2015 / 190.sayısında yer aldı.